top of page

Fashion Destination in Hoi An
LE THANH HOA CAMPAIGN 2020

Starring : Miss VN 2018 Trần Tiểu Vy
Producer : Tung Pham / Photographer : Huỳnh Trí Nghĩa
Stylist : Phạm Bảo Luận / Make up : Dương Hữu Nghĩa / Hair : Hương Đào
Cameraman and video editor : Nguyễn Thiên Ân / Assistants : Phùng Thiện Tấn Nguyễn Khắc Tùng Quân
Location : HoiAn and The HoiAn Mansio

bottom of page