Fashion Destination in Ha Long Bay

LE THANH HOA CAMPAIGN 2020

Starring : Dương Tú Anh
Producer : Tung Pham
Photographer : Le Thien Vien
Stylist : Travis Nguyen
Make up : Tony Nguyen

Hair : Mandy 
Cameraman and video editor : Nguyễn Thiên Ân
Assistants : Phùng Thiện Tấn Nguyễn Khắc Tùng Quân
Location : Paradise Cruise in Ha Long Bay