Logo LTH black.png
 

CONTACT US

HO CHI MINH

ADD 1: 157 Đồng Khởi, D.1, HCMC

Tel: (+84) 906349193

ADD 2: 442 Vo Van Tan ward 5, D.3, HCMC

Tel: +84.906349193

OPENING HOURS

8AM-10PM

 

HA NOI

Add: 48 Thi Sach, Ngo Thi Nham Ward, HNC

Tel: +84.932475079 HNC